WG - חוויה איטלקית - 7 ימים צפון איטליה

  • המחירים הינם לידיעה בלבד. מחיר סופי ינתן בעת ההרשמה
  • המחירים הם לאדם בחדר ונקובים בדולר אמריקאי.
  • ההנחות הנקובות הינם על שירותי הקרקע בלבד.
  • בדוק האם הנך זכאי להטבות נוספות של משפחה מורחבת/הנחת סניור/מגה קלאב.
  • שים לב שבסדרה זו ילד הינו מי שגילו עד גיל 16
  • בטיולים שמועד יציאתם מחודש יוני ואילך ייתכנו שינויים. המסלול הקובע הוא זה שיפורסם בחוברת קיץ 2018
  • שים לב לתנאי הביטול המיוחדים לטיולי שכר ב"תנאים והגבלת אחריות".
  • מועדים מיוחדים לגילאי/בר בת מצווה 11-14 כוללים חגיגת בר/בת מצווה כמסורת מגה פמילי
  • טיסות אל-על במסלול ת"א - מילאנו - ת"א. אין שינוי באתרים המבוקרים.