GWAW - ורשה 5 ימים

  • המחירים הינם לידיעה בלבד. מחיר סופי ינתן בעת ההרשמה
  • המחירים הם לאדם בחדר ונקובים בדולר אמריקאי.
  • שים לב שבסדרה זו ילד הינו מי שגילו עד גיל 16