GPOL - ישן וחדש - 5 ימים וורשה וקרקוב

  • המחירים הינם לידיעה בלבד. מחיר סופי ינתן בעת ההרשמה
  • המחירים הם לאדם בחדר ונקובים בדולר אמריקאי.
  • בדוק האם הנך זכאי להטבות נוספות של משפחות מתחברות/הנחה לגימלאים/מגה קלאב.
  • שים לב שבסדרה זו ילד הינו מי שגילו עד גיל 16

הנחת הרשמה מוקדמת: 75$ הנחה לזוג שנרשם 90 יום ויותר לפני יציאת הטיול/ 45$ הנחה לזוג שנרשם 60-89 יום לפני מועד יציאת הטיול/ 25$ הנחה לזוג שנרשם 30-59 יום לפני יציאת הטיול