FLON - פיש & צ'יפס - 5 ימים לונדון והסביבה

  • המחירים הינם לידיעה בלבד. מחיר סופי ינתן בעת ההרשמה
  • המחירים הם לאדם בחדר ונקובים בדולר אמריקאי.
  • ההנחות הנקובות הינם על שירותי הקרקע בלבד.
  • בדוק האם הנך זכאי להטבות נוספות של משפחות מתחברות/הנחה לגימלאים/מגה קלאב.
  • שים לב שבסדרה זו ילד הינו מי שגילו עד גיל 16
  • במסלול זה הנחה נוספת של 75$ לילד עד גיל 15
  • במסלול זה הנחה נוספת של 60$ לילד עד גיל 15
  • טיולי מסורת - ארוחת בוקר בכלים חד פעמיים ממצרכים מותרים וארוחת ערב כשרה אחת!
  • FLON927 - ראש השנה!
  • FLON1015 - סוכות!