BSI - הרים ואגמים - 8 ימים סלובניה וקרואטיה

  • המחירים הינם לידיעה בלבד. מחיר סופי ינתן בעת ההרשמה
  • המחירים הם לאדם בחדר ונקובים בדולר אמריקאי.
  • ההנחות הנקובות הינם על שירותי הקרקע בלבד.
  • בדוק האם הנך זכאי להטבות נוספות של משפחות מתחברות/הנחה לגימלאים/מגה קלאב.
  • שים לב לתנאי הביטול המיוחדים לטיולי שכר ב"תנאים והגבלת אחריות".