FSTR- עוגת היער השחור - 5 ימים יער שחור

  • המחירים הינם לידיעה בלבד. מחיר סופי ינתן בעת ההרשמה
  • המחירים הם לאדם בחדר ונקובים בדולר אמריקאי.
  • ההנחות הנקובות הינם על שירותי הקרקע בלבד.
  • בדוק האם הנך זכאי להטבות נוספות של משפחות מתחברות/הנחה לגימלאים/מגה קלאב.
  • שים לב שבסדרה זו ילד הינו מי שגילו עד גיל 16
  • במסלול זה הנחה נוספת של 30$ לילד עד גיל 12 (בטיסות SWISS)
  • טיולי מסורת - ארוחת בוקר בכלים חד פעמיים ממצרכים מותרים וארוחת ערב כשרה אחת
  • FSTR927 - ראש השנה!
  • FSTR106 ו-FSTR1018 - סוכות!